E45infart


Flygfoto över Strömsund 1932
S t r ö m s f l a t e n   å r   1 9 3 2
Detalj av ett av de första flygfotona över Strömsunds municipalsamhälle. Fotot togs i samband med att flygkapten Albin Ahrenberg besökte Strömsund med sitt Junkersflygplan. Den år 1928 anlagda Fontänparken tog den västra delen av den ursprungliga Strömsflaten i anspråk. Ett antal marknadsstånd syns framför kyrkan.
Flata = Strömsund

Ortnamnet Strömsund skapades på nyårsdagen 1901 när de centralare delarna av Ströms socken i byarna Bredgård och Näset omkring kyrkan och Strömssundet, och som tidigare officiellt kallats Ströms kyrkby, blev ett municipalsamhälle.

Det flata och jämna området framför den nuvarande kyrkan kallades i äldre tid för Strömsflaten, och namnet kan vara mycket gammalt. En man i Ström, "Thore Flater", som nämns i ett skuldebrev till kyrkan skrivet i Mordviken (Bräcke) år 1410 har troligen sitt binamn bildat efter flaten. Strömsflaten var marknadsplats för hela norra Jämtland, och de två största marknaderna där var vintermarknaden i februari samt höstmarknaden vid Mickelsmäss. Av denna gamla Strömsflat blev i dagligt tal Flata.

Numera åsyftas dock hela tätorten Strömsund i benämningen, även de oflatare delarna. Flata uttalas med akut accent, det vill säga [Fláta], som i uttalet av t ex ordet handflata. När man befinner sig i Strömsund så är man Flata.

jamska böjs namnet beroende på om det står i ackusativ (riktning) eller dativ (befintlighet).
Exempel: Om je ha före på Flatn (ackusativ) så e je på Flata (dativ).


  • Gamla bilder från Strömsund – Niklas Löfvenbergs bildarkiv
  • Gamla bilder från Strömsund – Jamtlis bildarkiv
  • Från Strömsflaten till Strömsund – historia 1850–2000 av Arne Rosenberg
  • Översiktskarta 1912  |  Plankarta 1910 – generalstabskarta och municipalkarta
  • Strömsund | Ströms socken | Ströms församling | Ströms kommun | Strömsunds kommun
  • Strömsflaten från öster           Flata.Net
    Republiken Jamtland