Strömsflaten från öster c:a 1950


Detaljbilder:  stor bild av samma område  |  området till höger i bilden

Nere till vänster ligger prästgården, och nedanför kyrkan mot Vattudalen, komministerbostaden. Rakt fram till höger om kyrkan, bortom Fontänparken, Telegrafhuset. Församlingshemmet kommer att byggas 1957 på den tomma ytan framför Flaten och Myrgatan likaledes till höger i bilden. Till höger var också gästande cirkusars uppställningsplats, och ringen efter cirkusmanegen syns i gräset. Mellan kyrkan och kyrkparken går vägen ner till färjeläget med färjan över till Näsviken för vidare färd mot Hammerdal och Östersund. I bortre delen av bilden till vänster syns järnvägsspåret mot magasinen vid Virgokajen, där också Strömsunds Ångbryggeri AB huserar. Längst bort skymtar Flottningsföreningens område med kajplatser för sina många bogserbåtar. Om man startar vid bortre delen av Flaten, vid Storgatan, och åker bort i bilden längs Bredgårdsgatan passeras en kiosk på höger sida, precis bredvid Hoofs bok- och pappershandel, och sedan det stora Konsumhuset på vänster sida. Mittemot detta kommer ett helt affärshus att byggas år 1956, bland annat innehållande "Simonssons Handelsbod". Där ligger nu Restaurang Hörnet, designad av Strömsunds kanske meste kändis, Yngve Gamlin, som också gav det jämtska namnet på puben i källarvåningen, "Inpöne". Efter Strömsundsbrons tillkomst 1956 blir detta område genomfartsled, nuvarande "Inlandsvägen", Europaväg 45, men på 1940-talet är detta en av Flatas centralpunkter. Till vänster Essomack och Strömsunds taxistation, på bilden syns 3 st "Volvosuggor" på rad, den tidens standardtaxibil på landsbygden. Till vänster syns flera bussar som sköter transporter av folk och varor till alla byar omkring Flata och serviceverkstäder för dessa och de relativt få privatbilar som ännu finns. Rakt fram till vänster syns det stora stenhuset innhållande Börjes Café och mittemot det eviga Grand Hotell, Flatas guldkrog, från 1909. Längst bort syns den stora järnhandeln "Redskapshandeln". Taket på Tingshuset skymtar allra längst bort bland träden, och till höger en del av staketet till den dåvarande idrottsplatsen Tingvalla.

Hela den gamla täta trähusbebyggelsen på Flata som gav samhället småstadskaraktär, man brukade i lokaltidningarna använda epitetet Jämtlands andra stad, började man riva under påskyndan av "framstegsberusade" kommunalpolitiker från slutet av 1960-talet, och vid slutet av 1970-talet var förödelsen fullbordad.    :-(  !

Tillbaka