1950- talet.


Hemvärnsgården Hemvärnsgården vid Lindbergsbacken (Storgatan), invigd år 1948.
Holmparken En bild på tältrevyn "Flugiga Flata" i början av 1950-talet i Holmparken med bl.a. Gunnar Grahnström och Yngve Gamlin. Första året man bjöd på varietén var 1948. Se programblad från år 1948.Lyssna på reklamskiva för Flugiga Flata 1949. Lyssna på reklamskiva för Vattudalsspelen 1949. Tal av Yngve Gamlin. Lyssna på reklamskiva för Strömsundsföretag.
Strömsunds centralskola Strömsunds nya centralskola år 1954. Bilder från när skolan byggdes 1953. 1, 2, 3.
Storgatan Storgatans övre del på 1950-talet. Till höger i bild, "Blind-Johans" rum för resande. Till vänster i bild i förgrunden, slaktare Hugo Hedmans bostad. Strax ovanför på samma sida, snickarmästare Strömgrens bostad, mittemot frälsningsarmén. Däremellan skymt i bild, Strömsunds Begravningsbyrå, som under åren 1910-73 inrymdes i gårdshuset på Storg. 29.
Strömsunds brandkår Strömsunds brandkår vid en övning omkring år 1958.
Kommunalkontoret Det gamla kommunalhuset på Norra Strandvägen brann ned till grunden 1945. Efter denna tragiska händelse hade kommunförvaltningen stora bekymmer att hitta lämpliga lokaler. Det nya kommunalkontoret och teaterhuset var därför efterlängtat när det började uppföras vid Storgatan år 1957. Ytterligare en bild men nu på det färdiga bygget.
Sagabiografen Foton tagna i samband med monteringen av filmprojektorn på nya Sagabiografen år 1958. Fr.v. ser vi Hadar Dahllöw, Arne Westman från Saltins El samt Sendelbach från Aga Baltic. Se även foton på målarmästare Ansgarius (Ansgar) Olsson som var maskinist på Sagabiografen. 1, 2.
Storgatan Café Tomten, innan huset flyttades till hembygdsgården 1958. Caférörelse startade i byggnaden omkring år 1905. Verksamheten lades ned hösten 1938. Byggnaden ägdes under denna tid av Brita Elisabeth Svensson, allmänt känd i Ström som "Tant Elise". Byggnaden inrymmer i dagarna återigen caféverksamhet under sommarhalvåret. Bild från rivningen av Café Tomten.
Storgatan Storgatan ner mot kyrkan. Till vänster apoteket och till höger Tore Franssons Specerier. Tore Fransson övertog 1946, köpman Uno Mårténs tidigare bedrivna speceri- och diverseaffär.
Storgatan Storgatan ner mot kyrkan. Till vänster, närmast i bild, Nordfors Bokhandel. Fastigheten köptes 1964 av Sture Saltins Elektriska, som där inrättade butik och kontor. Strax bortanför, på samma sida, ser vi sedan Berglunds Cykel- och Sportaffär.
Storgatan Bokhandlare Ulrik Ring utanför Nordfors Bokhandel, Storgatan 16, i mitten av 1950-talet. Ulrik drev rörelsen tillsammans med syskonen Anna och Karin Ring under åren 1920 - 1960. Efter ett kort innehav av Ulla Damander överläts bokhandeln på Hoofs Pappershandel, och flyttades efter några år till annan lokal.
Apoteket Interiör av apoteket på Storgatan i början av 1950-talet.
Stockholms-Magasinet Julskyltning i Stockholms-Magasinets (SM:s) fönster i mitten av 1950-talet. Affären låg vid denna tidpunkt i samma hus som Dufbergs Konditori. Det fanns även en damavdelning av SM i samma hus som Tore Franssons Specerier. 1957 flyttades rörelsen över i gemensamma lokaler i det nybyggda HSB-huset på Storgatan 10.
Sandströms Cykel & Sportaffär Skyltfönstret till Sandströms Cykel & Sportaffär, vid Storgatan, när man började med motorsågsförsäljning. Bilden tagen i mitten av 1950-talet.
Storgatan I mars 1957 flyttade köpman Börje Sandström sin sportaffär vid Storgatan för att ge plats för det blivande teaterhuset. Butikshuset flyttades till en tomt mitt emot godtemplarhuset vid Lövbergavägen, strax ovanför Grand Hotell. Sedermera mera känt som "Uno-X-huset". Se fler foton från flyttningen. 1, 2, 3.
Storgatan Storgatan i slutet av 1950-talet, troligen år 1958. 1:a majtåget i Strömsund passerar just Amcoffs Livsmedel på sin väg ner mot kyrkan.
Storgatan Från kyrkan mot Storgatan. Svenska Handelsbanken till höger i bild. Storgatan från kyrktornet år 2008.
Storgatan Från kyrkan mot Storgatan.
Storgatan Från fontänparken mot Storgatan år 1957. Svenska Handelsbanken och Birger Schröders Herrfrisering till höger i bild.
Kyrkan Strömsunds kyrka med fontänparken i förgrunden.
Kyrkan Strömsunds kyrka med kyrkparken i förgrunden. Till vänster ser vi gamla telegrafen.
Myrgatan 1 I nov. 1953 öppnades de nya postlokalerna på Myrg. 1 för allmänheten. Postmästare Linus Hansson fick med rätta stora ovationer vid invigningen av lokaliteterna. Hans energiska insats bidrog även till den oerhörda utvecklingen av diligensrörelsen. Den nya barserveringen i posthusets källarvåning kom också snabbt att bli populär, speciellt för alla resande.
Gunnar Simonson Köpman Gunnar Simonson var känd för att texta fina reklamskyltar. Bild på personalen hos Nilsson & Wassdahl vid ingången på baksidan av Grand Hotell. Interiörbild av affären. Affärsrörelsen flyttade in i nya lokaler på Bredgårdsgatan 2 år 1956. 1966 fick man sina nuvarande lokaler invid Vattudalstorget. (Simonsons Handelsbod).
Zakrisvägen Från kyrkan mot Zakrisvägen år 1953. Direkt till höger i förgrunden skymtar gamla telegrafen. Till vänster låg jägmästare Bruns bostad, uppförd år 1922. Huset övertogs sedermera av Sture Saltin, och byggnaden brann ner till grunden år 1965. I riktning mot Zakrisvägen från kyrktornet år 2008.
Zakrisvägen Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens vilohem 1958. År 1937 invigdes Anna Nilssons nya vilohem vid Zakrisvägen (Vilohemsgatan). Huset finns kvar och är numera i privat ägo.
Bredgårdsgatan Vy från Östersunds Redskapshandels filial, till vänster i bild, mot Grand Hotell (Bredgårdsgatan). Huset, till höger i bild, byggdes ursprungligen av disp. Osvald Englund. Han var bryggmästare vid Strömsunds Bryggeriaktiebolag.
Norra Strandvägen På grunden av det brunna kommunalhuset, på Norra Strandvägen, lät man redan sommaren 1945 uppföra ett större bostadshus. Bostad för provinsialläkaren i bottenvåningen och mottagningslokalen i källarvåningen. På övervåningen inrymdes det bostäder för distriktslantmätaren och kommunalkamreren.
Virgokajen Virgokajen år 1955, med Fresks Magasin till höger i bild.
Näsviken Flygfoto över Näsviken i slutet av 1950-talet. Brofästet och vägen ut till Långön, närmast i bild. I mitten av fotot ser vi Näsvikens Ångsåg och gamla vägen ut till Öhn. Till vänster om Öhnvägen, det stora vita huset, hade Kalle Larsson affär under åren 1944-54.(I fastigheten har även Sven Modigh och Konsum bedrivit affärsverksamhet.) I huset bredvid låg Café Humlegården. En bit bortanför skymtar vi även Näsvikens småskola som drogs in på hösten 1956.
Färjesundet Färjesundet med Näsviken i bakgrunden i början av 1950-talet.
Färjan vid Strömssundet Motorfärjan vid färjesundet med Strömsunds samhälle i bakgrunden.
Färjan vid Strömssundet Motorfärjan vid färjesundet på väg över till Strömsundssidan i början av 1950-talet. Till höger i förgrunden ser vi komministerbostaden byggd 1942. I riktning mot Strömssundet från kyrktornet år 2008.
Färjan vid Strömssundet Sista turen med färjan vid färjesundet vid tiden för invigningen av bron över Ströms Vattudal 1956.
Bron över Ströms Vattudal Bron över Ströms Vattudal som invigdes 27 sept. 1956.
(Klicka på bilden för att se minnespoststämpeln vid broinvigningen.)
Bron över Ströms Vattudal Privatbilister i väntan på att få åka över den nyinvigda bron 27 sept. 1956. Landshövding Anders Tottie var den förste att passera bron med bil, men han trafikerade bron från motsatt sida av sundet, Näsvikensidan.
Hembygdsgården Ströms hembygdsgård invigdes med pompa och ståt den 11 aug 1957. Storstugan från Vedjeön tronade då ganska ensam på det stora tunet. Endast prästlogen och täljstenskvarnen, nuvarande Tekniska Magasinet, fanns på plats. Ströms municipalfullmäktige överlämnade 1952 som gåva till hembygdsföreningen den s.k. Aspudden, platsen där hembygdsgården idag ligger.
Flata 1957 "En promenad på Ströms-Flaten 1957" - 17 bilder från centrala Strömsund i september 1957. Fotograf: Elsa Bäckman. Elsa Bäckman var gift med dåvarande socialassistenten vid Ströms kommun, Bror Bäckman. Tanken var att man skulle göra vykort av bilderna, och sälja på cigarraffären, men detta blev aldrig av. Bilderna är gissningsvis (klädsel, lövverk, barn med skolväska, m.m.) tagna under september 1957, och enligt anteckningar på baksidan av korten bör de vara tagna under en och samma dag. Kyrkklockan visar mellan 10:20 - 14:35 på bilderna.
Strömsunds sjukstuga Flygfoto från år 1951. Efter att gamla sanatoriet brunnit ner 1946, byggdes på dess plats Strömsunds sjukstuga. Den invigdes i okt. 1949. Numera har Strömsund fått en ny hälsocentral som invigdes år 2000. Intilliggande gamla sjukstugan revs ned hösten 2002.
Flygfoto Flygfoto taget över Strömsund år 1958. Storgatan börjar byta skepnad. Nya byggnader som Storgatan 10 och kommunalkontoret står just klara. Andra hus skall till att börja rivas bl.a. gamla missionskyrkan. Samma bild i större format.
Flygfoto Flygfoto taget över Strömsund år 1958. I förgrunden församlingshemmet invigt 1957, och Myrgatan 1 där posten fick nya lokaler 1953. Turisthotellet syns längst ner till höger, med anor sedan år 1921. Samma bild i större format.
Flygfoto Flygfoto taget över Strömsund år 1958. Vy mot Myrgatan och Ströms skola. Samma bild i större format.
Flygfoto Flygfoto taget över Strömsund år 1958. Vy från korsningen Storgatan - Strömsvägen mot Ströms skola.
Flygfoto Flygfoto taget över Strömsund år 1958. Ängsgatan 2, vid Grand Hotell, är under uppbyggnad. Byggandet av Bilbolaget, vid Lövbergavägen, har just tagit sin början. Egnahemsboendet i Bredgård börjar att ta form. Samma bild i större format. Ytterligare en bild från samma flygtur.
Flygfoto Flygfoto taget över Strömsund år 1958. Lägg speciellt märke till det grönområde som idag utgör plats för Hjalmar Strömerskolan. Samma bild i större format. Ytterligare en bild från samma flygtur.
Flygfoto Flygfoto taget över Strömsund år 1958. Till vänster i bild församlingshemmet som togs i bruk 1957. I bakgrunden Ströms hembygdsgård som också invigdes samma år. Samma bild i större format.