Flata i nutid.


Lövbergavägen Rondellen Lövbergavägen - Strömsvägen vid Bilhuset 2008.
Rondellen öppnades för trafik hösten 2001.
Tingvalla Rivningshysterin i Strömsund fortsätter i oavbruten takt. Under juli och augusti år 2004 revs ett antal hyreshus ner i Strömsunds tätort. Foto från rivningen på Tingvalla-området. (Strömsvägen 2F-G). Se fler foton från rivningen.
Strömsvägen 51 Foto från rivningen av Strömsvägen 51. (Beläget ovan gamla brandstationen, nuvarande Fridells Glas.) Se fler foton från rivningen. Ytterligare bostadshus som försvann under sommaren 2004 var bl.a. Ängsgatan 8 (rivningsbilder 1, 2, 3.), Myrgatan 14 och Vallgatan 46-48.
Galleri Katten Galleri Katten med adress Amaliagatan 23 2008. Ströms gamla sockenstuga med anor sedan 1868. Se foto på sockenstugan vid dess gamla plats invid järnvägsstationen vid inlandsbanans öppnande till Strömsund den 1 dec. 1912.
Andrées Sport Andrées Sport vid Lövbergavägen (godtemplarhuset) 2008.
Titta på godtemplarhuset i början av 1900-talet.
Jämtälg Ny turistattraktion i Strömsund, en jämtälg vid Andrées Sport 2008. Den 6 meter höga älgen invigdes den 25 sept 2004. Jämtälgen skapades för övrigt 1954 av Kalle Berglund, Östersund. Se fler foton på älgen 1, 2.
Bredgårdsgatan Rondellen Bredgårdsgatan - Lövbergavägen vid Grand Hotell 2008.
Så såg det ut i början av 1900-talet.
Rondellen öppnades för trafik sommaren 2002.
Korsningen år 1999.
Statoilbutiken rivs Bilder från rivningen av Statoilbutiken den 22 feb. 2008. Statoil övergår nu till att enbart ha en automatstation här på orten. Se fler foton från rivningen. 1, 2, 3.
Ångfartyget Virgo Målning av ångfartyget Virgo på gaveln på Bredgårdsgatan 1 (TV-Profilen) 2008.
Se även Virgo på 1920-talet.
Bredgårdsgatan Bredgårdsgatan vid Strömsunds Hälsokost och TV-Profilen 2008.
Så såg det ut på 1940-talet.
gamla telegrafen Gamla telegrafen (Stortorget 4) bakom Bredgårdsgatan 1 2008.
Så såg det ut på 1940-talet.
Hjalmar Strömerskolan Hjalmar Strömerskolan med geologiska trädgården i förgrunden 2008.
Folkskolan Vy mot gula skolan (gamla folkskolan) 2008.
Så såg det ut i början av 1900-talet.
Gamla gymnastiksalen Bilder från rivningen av gamla gymnastiksalen (Ö1) och fritidshemmet Gryningen, vid gula skolan, i månadsskiftet mars/april 2012. Se fler foton från rivningen. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Gamla skolkontoret Gamla skolkontoret 2008, nedrivet i jan 2013. Huset stod färdigt 1868 och fungerade då som tjänstebostad för förste läkaren i Ström. År 1917 blev huset rektorsbostad och förblev så till dess skolkontoret fick sina lokaler där någon gång på 1970-talet.Så såg det ut i början av 1900-talet. Bilder från rivningen i jan 2013. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
F.d. frälsningsarméns hus F.d. frälsningsarméns hus invid Storgatan 2008. Huset byggt år 1900.
Kommunalkontoret Kommunalkontoret vid Storgatan 2008.
Så såg det ut på 1960-talet.
Storgatan Storgatan från Granenhuset 2008. I mitten av bilden ser vi Luggen och Strömsunds Optik, till höger Ö-Bua, Storgatan 14.
Så såg det ut i början av 1950-talet.
Storgatan Storgatan från kyrkan 2008. I förgrunden Länets Bank och Försäkringskontor (Gull-Kalles).
Se även Storgatan på 1930-talet.
Gamla "musikhuset" vid Ramselevägen Bilder från rivningen av gamla "musikhuset" vid Ramselevägen i dec 2012. Se fler foton från rivningen. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ramselevägen "Kråkslottet" vid Ramselevägen 2008, byggt år 1905.
Järnvägsstationen Vy mot järnvägsstationen 2008.
Den nyuppförda stationsbyggnaden år 1913.
Café Tomten Café Tomten vid hembygdsgården 2008.
Se även Café Tomten när huset låg på Storgatan på 1910-talet.
Hembygdsgården Vy mot storstugan på hembygdsgården med Vattudalsbron i bakgrunden 2008.
Så såg det ut år 1957.
Hembygdsgården Vy mot Hjalmar Strömerstugan på hembygdsgården 2008.
Jätten Jorm Jätten Jorm statyn vid hembygdsgården 2008. Betongjätten invigdes den 26 sept 1974 av författaren Beppe Wolgers och filmtecknaren Per Åhlin. På kvällen gick världspremiären på filmen "Dunderklumpen" av stapeln på Sagabiografen i Strömsund.
Så såg det ut år 1974.
M/S Svaningen M/S Svaningen, år 2008, som började gå i trafik på Ströms Vattudal redan på 1880-talet. Båten har genomgått en omfattande renovering på senare år. Den är numera uppdragen på land i väntan på bättre tider. Detta efter att båten åsamkats en kraftig skada i skrovet.
Vy från början av 1900-talet. Så såg ångbåten ut år 1999.
M/S Tärnan M/S Tärnan 2008. Ny turistbåt som ska trafikera Ströms Vattudal. Båten byggdes någon gång på 1890-talet och har bl.a. trafikerat Frykensjöarna. Den har stått på land sedan 1997, innan den kom till Strömsund 2006.
Tingshuset och Tant Annys hus Tingshuset och Tant Annys hus 2008. Huset byggdes 1875 som bostad för familjen August och Johanna Ingelman som drev järn- och redskapshandel i Bredgård. Läs vidare historien om Tant Annys Hus.
Bron över Ströms Vattudal Bron över Ströms Vattudal med båthamnen i förgrunden 2008.
Så såg det ut på 1970-talet.
Bron över Ströms Vattudal Bron över Ströms Vattudal 2008.
Den nyinvigda bron år 1956.
Långön Det hemlighetsfulla huset på Långön 2008. Byggnaden uppförd av virke från Ströms första prästgård som byggdes år 1839 av komministern Johan Huss och revs omkring 1853, då skräddaren Jonas Persson, Långön, påbörjade sitt husbygge.
Dollarstore Strömsundsbornas senaste utflyktsmål, Dollarstore på Näsviken invid Strömsunds camping. Det nya lågprisvaruhuset invigdes den 30 nov 2006. Se fler foton från Dollarstore.
Vy från kyrktornet Från kyrktornet mot Ramselevägen. I förgrunden, till vänster i bild, Myrgatan 1 (gamla posthuset) och Skrovmålet gatukök och till höger i bild församlingshemmet. I bakgrunden ser vi Hjalmar Strömerskolan år 2008.
Vy från kyrktornet Från kyrktornet mot Myrgatan. I förgrunden HSB-husen. I bakgrunden Vattudalsskolan och Bygden år 2008.
Vy från kyrktornet Från kyrktornet mot Storgatan och Myrgatan, med Storgatan 2 (Länets Bank och Försäkringskontor) med annex i fögrunden år 2008.
Vy från kyrktornet Från kyrktornet mot Storgatan. Till vänster i bild, konsumbyggnaden och Swedbanks kontor på Storgatan 5. Till höger i bild Storgatan 2 (Länets Bank och Försäkringskontor) och Storgatan 4-6 (arbetsförmedlingen, systembolaget och turistinformation m.m.) år 2008.
Vy från kyrktornet Från kyrktornet mot Bredgårdsgatan och Vattudalstorget. Till vänster i bild, Grand Hotell och "Hörnet-huset". Till höger i bild Simonsons Handelsbod år 2008.
Vy från kyrktornet Från kyrktornet mot Vattudalstorget. Simonsons Handelsbod och Andrées Sport med Lövbergavägen i bakgrunden år 2008.
Vy från kyrktornet Från kyrktornet mot Grand Hotell. Till vänster i bild, "Lek & Papper-huset" Bredgårdsgatan 5 med Tingvalla bostadsområde i bakgrunden år 2008.
Vy från kyrktornet Från kyrktornet mot Zakrisvägen. Till höger i bild ser vi gamla telegrafen år 2008.
Vy från kyrktornet Från kyrktornet mot bron över Ströms Vattudal. I förgrunden skymtar vi båthamnen. I bakgrunden Näsviken med Dollarstore, OKQ8 och Strömsunds Camping år 2008.
Vy från kyrktornet Från kyrktornet mot hembygdsgården. I bakgrunden Svartön, Långön och Tullingsås år 2008.
Vy från kyrktornet Från kyrktornet mot järnvägsstationen. I bakgrunden ser vi Vågen och Näset år 2008.
Vy från kyrktornet Från kyrktornet mot Näsvägen. Till höger i bild, närmast kameran, prästgården. Till vänster i bild Folkets Hus och SCF Betongelement AB år 2008.
Vy från Andrées Sport Från Andrées Sport mot Grand Hotell och Bredgårdsgatan med bron över Ströms Vattudal i bakgrunden år 2008.
Vy från Andrées Sport Från Andrées Sport mot Vattudalstorget med Bredgårdsgatan 2 och Strömsunds Cigarraffär i bakgrunden. Till vänster skymtar kyrkan år 2008.
Vy från Andrées Sport Från Andrées Sport mot Vattudalstorget med konsumbyggnaden och nedre delen av Storgatan och kyrkan i bakgrunden år 2008.
Vy från Andrées Sport Från Andrées Sport mot Storgatan. I förgrunden ser vi övre delen av kvarteret Granen, med apoteket till vänster i bild. I bakgrunden HSB-husen och tornspiran på "Kråkslottet" till vänster i bild år 2008.
Vy från Andrées Sport Från Andrées Sport mot Storgatan. I förgrunden, till vänster i bild, ser vi kommunalkontoret, med HSB-husen och skolbacken i bakgrunden. Till höger i bild, Storgatan 14, som bl.a. inrymmer Strömsunds Optik år 2008.
Vy från Andrées Sport Från Andrées Sport mot Lagmansgatan. I förgrunden E.F.S:s kyrka med kommunalkontoret i bakgrunden år 2008.
Vy från Andrées Sport Från Andrées Sport mot Lövbergavägen. Till vänster i bild, ser vi Hydrauliken. I mitten av bilden, övre rondellen vid Bilhuset, med Bilbolaget i bakgrunden år 2008.
Flygvy över Strömsund Flygfoto över Strömsund 2008. I förgrunden hembygdsgården och båthamnen, med bron över Ströms Vattudal och Strömsunds camping till höger i bild.
Flygvy över Strömsund Flygfoto över Strömsund 2008. Hembygdsgården med båthamnen. Längst ner till höger i bild, skymtar vi järnvägsstationen.
Flygvy över Strömsund Flygfoto över Strömsund 2008. Järnvägsstationen och kyrkan i förgrunden. Till vänster i bild ser vi Lövbergavägen i nordlig riktning.
Flygvy över Strömsund Flygfoto över Strömsund 2008. Centrala delarna med Bredgårdsgatan och Ramselevägen i östlig riktning.
Flygvy över Strömsund Flygfoto över Strömsund 2008. Strömsunds centrum med Vattudalstorget och kyrkan till vänster i bild.
Flygvy över Strömsund Flygfoto över Strömsund 2008. Hjalmar Strömerskolan längst ner i mitten av bilden. Bron över Ströms Vattudal och E45:an i sydlig riktning till höger i bild.
Flygvy över Strömsund Flygfoto över Strömsund 2008. Vattudalstorget och Grand Hotell, med Bredgårdsgatan i västlig riktning i bakgrunden.
Flygvy över Strömsund Flygfoto över Strömsund 2008. I förgrunden ser vi SCF Betongelement AB. Näsvägen och Ramselevägen i västlig riktning, med Strömsunds centralare delar i bakgrunden av kortet.
Flygvy över Strömsund Flygfoto över Strömsund 2008. I förgrunden ser vi Tingvalla bostadsområde, med Strömsunds centrum i mitten av kortet. I bakgrunden Vattudalsskolan och Hjalmar Strömerskolan samt Strömsvallen idrottsplats.