Ulriksfors.


Järnvägsbron Järnvägsbron vid Ulriksfors år 1915.
Järnvägsbron Järnvägsbron vid Ulriksfors 1920-talet. Till höger i bakgrunden syns sulfitfabrikens höga skorsten.
Ulriksfors Kvarn & Såg Handkolorerat kort på Ulriksfors Kvarn & Såg år 1905.
Ulriksfors Kvarn & Såg Under åren 1886-87 byggdes Ulriksfors Kvarn & Såg. Ägare var länsman Per Holm i Jonsgård. Den övertogs sedermera av sonen, agronomen Ulrik Holm. Driften vid sågen upphörde 1916 och driften av kvarnen upphörde 1948.
Dammen Ulriksfors Dammen Ulriksfors 1960-talet.
Ulriksfors Folkfest i Ulriksfors när första tåget rullar in i samhället sommaren 1912.
Järnvägsstationen Ulriksfors järnvägsstation år 1916.
Ulriksfors Järnvägsstation Ulriksfors järnvägsstation 1960-talet.
Järnvägsstationen Ulriksfors järnvägsstation till höger i bild. Sulfitfabriken till vänster i bild år 1917, då den nya stora fabriken började tas i drift.
Trämassefabriken Ulriksfors sulfitfabrik under byggnad den 16 oktober 1915.
Trämassefabriken Ulriksfors trämassefabrik (sulfitfabriken) år 1925.
Trämassefabriken Sulfitfabriken i Ulriksfors på 1930-talet.
Trämassefabriken Sulfitfabriken upphörde med sin verksamhet i mitten av 1940-talet och ombyggnad till textilfabrik påbörjades år 1947. Väveriet lades ned år 1955 och ersattes av en fångvårdsanstalt 1957, som 1979 avlöstes av arbetsmarknadsinstitut, bildvårdsföretag och plåt och ventilationsverkstad.
Ulriksfors Parti av Ulriksfors från fabriksområdet mot järnvägsstationen i slutet av 1910-talet.
Ulriksfors Ulriksfors industri- och järnvägssamhälle på 1920-talet.
Ulriksfors Parti av Ulriksfors år 1917. Till höger i bild ser vi Ulriksfors Hotell.
Ulriksfors Ulriksfors Hotell och järnvägsstation år 1917.
Ulriksfors Parti av Ulriksfors, med hotellet till vänster i bild, 1910-talet.
Ulriksfors Ulriksfors Hotell, byggt år 1912, i början av 1920-talet. Byggnaden brann ner till grunden år 1935.
Ulriksfors Café Temperance i Ulriksfors på 1930-talet. Huset uppfört i början av 1920-talet, då Gunilla Jönsson från Risselås startade café och bageri i byggnaden. Astrid Mattsson övertog år 1928 rörelsen. Huset brann ned lucianatten 1985.
Ulriksfors Till höger i bild, Café Temperance i Ulriksfors på 1940-talet. Till vänster i bild, strax bortanför bensinpumpen (Shell), öppnade Levina Månsson år 1936 pensionatrörelse i sin nybyggda fastighet på f.d. Ulriksfors Hotells tomt.
Ulriksfors Radhusen Ulriksfors 1960-talet.
Ulriksfors Kvarteret Uven Ulriksfors. Flygfoto från år 1958.
Ulriksfors Flygfoto över Ulriksfors 1960-talet.
Ulriksfors Flygfoto över Ulriksfors 1930-talet.
Ulriksfors Flygfoto över Ulriksfors 1940-talet.
Ulriksfors Flygfoto över Ulriksfors 1960-talet.
Gamla Lövöns kraftverk Gamla Lövöns kraftverk år 1913. Kraftstationen anlades av länsman Per Holm i Jonsgård, och togs i bruk 1904. År 1939 tog Graningeverken över anläggningen. Driften lades ned 1973.