Ångbåtar.


Ångbåtar på Ströms Vattudal Ångbåtar på Ströms Vattudal. Från vänster i bild: Svaningen, Ströms Vattudal och Dragan 1900-talet.
Ångbåten Ströms Vattudal Ångbåten Ströms Vattudal år 1902. Trafikerade sträckan Strömsund-Bågede. Upphörde med all person- och godstrafik på sträckan 1910. Båten såldes 1911 till Ångermanälvens flottningsförening och användes sedan i huvudsak till timmerbogsering.
Ångbåten Ströms Vattudal Ångbåten Ströms Vattudal vid Bågede brygga år 1904. Lägg märke till att styrhytten nu har byggts om och flyttats upp på fartyget, för att sikten skulle bli bättre för skepparen.
Ångbåten Ströms Vattudal Ångbåten Ströms Vattudal vid Virgokajen på 1910-talet. Fotograf: Olle Forslund.
Ångfartyget Turisten Handkolorerat vykort på ångfartyget Turisten i Gäddede år 1903. Lägg märke till den svensk/norska unionsflaggan i fören på båten.
Ångfartyget Turisten Ångfartyget Turisten på 1920-talet. Trafikerade sträckan Bågede-Gäddede från år 1902. Upphörde med all person- och godstrafik på sträckan 1925.
Ångfartyget Turisten Ångfartyget Turisten vid Gäddede på 1920-talet.
Ångfartyget Turisten Ångfartyget Turisten år 1908.
Ångfartyget Virgo Ångfartyget Virgo vid Bågede på 1910-talet. I bakgrunden skymtar vi Bågede turisthotell som öppnades 1911. Dess historia blev kort. År 1925 brann hotellet och kom aldrig att återuppbyggas.
Ångfartyget Virgo Ångfartyget Virgo på väg utför Stråcken nedanför Bågede 1920-talet. Trafikerade sträckan Strömsund-Bågede mellan åren 1885-1936.
Ångfartyget Virgo En stämningsfylld bild på ångfartyget Virgo vid Torsfjärdens brygga på 1920-talet. Turlista för ångarna Virgo och Turisten år 1917.
Ångfartyget Virgo Ångfartyget Virgo vid Virgokajen på 1920-talet. Aktiebrev No:1 uti ångfartygsaktiebolaget Virgo.
Ångfartyget Virgo Ångfartyget Virgo på väg in mot Virgokajen på 1920-talet.
Ångbåten Gäddede Ångbåten Gäddede vid Skogens brygga, Kvarnbergsvattnet 1920-talet. Den gick i persontrafik på sjön från 1914 fram till 1930 och sedan som enbart timmerbogserare fram till sommaren 1950. Båten är nu i privat ägo, överflyttad till Ströms Vattudal, något ombyggd men i gott skick.