Inlägg

Inlägg 21 till 40    (Alla Inlägg: 1476) Gamla tjatten finns här

Namn:
:p
:
Och Näsets stamgård är "Backmans": flata.net/flata/bilder/naset.jpeg
2017-11-23 - 22:33
Namn:
:p
:
Ur Grelsgård 3 är både Fjällgrens och Wiks gårdar avstyckade.
2017-11-23 - 15:47
Namn:
:p
:
Motsvarande karta för Grelsgård: flata.net/flata/bilder/grelsjons.jpeg

1 = Kvist , 2/3 Wik (Klefbom)
2017-11-23 - 15:33
Namn:
LB
:
Hedenvind skriver någonstans om Lill-Grels som satt på torvbänken och pokulerade. Klefboms gård har jag hört ska vara Grelsgård.
2017-11-22 - 23:11
Namn:
:p
:
Arne Rosenberg skriver i de första meningarna i sin artikel i Kyrklig årsbok 1997: "År 1850, tre år efter nya kyrkans invigning, fanns det 1367 personer i hela Ströms socken. Människorna i kyrkbygden bodde på höjderna runt nuvarande centrum, i Risselås, i Västbygden och på några gårdar i Bredgård och på Näset. På Ströms-Flaten bodde inte många. Ströms-Flaten var och är den centrala delen av dagens samhälle, och hade fått namn av områdets relativt jämna och plana, ”flata” karaktär. Ströms-Flaten blev så småningom bara Flata, ett namn på samhället som länge har använts i mindre högtidliga sammanhang."
2017-11-22 - 21:32
Namn:
:p
:
Teckning ur Hansas "Byarna i Ström på 1600-talet": flata.net/flata/bilder/bredgard.jpeg
Stamgårdarna i Bredgård: gården A verkar ha legat ungefär där Baudins hus står, och gården B ungefär vid gamla Hoofs.
Prästgården direkt öster om gamla kyrkan. Fyra mindre hus finns ungefär vid nuvarande kyrkan.(Kanske nån sorts handelsbodar på själva Flaten, som användes vid marknaderna?) Ett hus nere på nuvarande hembygdsgårdsområdet finns också markerat.
2017-11-22 - 21:21
Namn:
:p
:
Grelsgårds centraldel ligger direkt väster om Jonsgård. (Det ser lite märkligt ut på kartan.)
2017-11-19 - 12:43
Namn:
:p
:
Hittade en intressant och flexibel karta (den är lite "trög" för mig), se bl a: "Lantmäteriets fastighetsskikt: karta.stromsund.se
2017-11-19 - 12:40
Namn:
:p
:
Och gränsen mellan Bredgård och Näset går parallellt med Storgatan, men c:a 40 m österut.
2017-11-19 - 12:35
Namn:
LB
:
Gränsen mellan Grelsgård och Bredgård går längs ett dike ca 75 m öster om Amaliagatan. Kan nog fortfarande vara synligt. T ex gamla folktandvårdens tomt markerade gränsen där.
2017-11-19 - 07:18
Namn:
:p
:
Det där skulle Arne Rosenberg ha kunnat svara på omgående. Ta reda på var fastigheterna Näset 1 och Bredgård 1, med lägsta nummer :x, ligger.
2017-11-17 - 08:36
Namn:
G
:
Bredgård var stordelen av Flata, öster/söderut var det Näset som p säger. T.ex. Gärde är på Vallberget, typ övre Risselåsvägen
2017-11-16 - 22:52
Namn:
:p
:
På Näset och i Bredgård.
2017-11-16 - 21:41
Namn:
Vetgirig
:
En fråga som någon kanske vet svaret på;
Var tror man den första riktiga bebyggelsen var i Strömsund?
Man nämner ju "Bredgård", "Grelsgård", etc, men finns det nåt mer specifikt?
"Bredgård" och "Grelsgård" är ju ganska luddigt, det är ju ganska stora områden det rör sig om.
2017-11-16 - 17:21
Namn:
:p
:
Ja, vid campingen.
Skylten "Tele" finns kvar där än.
2017-11-12 - 15:32
Namn:
Graham Bell
:
Visst fanns det en vid campingen? Eller...?
2017-11-11 - 20:05
Namn:
G
:
En var i televerkets farstu, i samma hus som Handelsbanken är i, ingång på södra sidan.
2017-11-11 - 04:56
Namn:
Henrik Hertz
:
En fanns vid Tempo: flata.net/gamlabilder/Storgatan63b.htm
2017-11-10 - 22:32
Namn:
Guglielmo Marconi
:
vart är alla? bara :p, G å Lb som ger sig till känna lite då och då.
Vänd blad, som kungen sa
Telefonkiosker 1975, antal samt placering frågas.

Busstationen 1 st. mellan konsum och tobak x antal, Uno-X?
Stod det någon vid "infarten" till hempan, nuvarande parkering?
2017-11-10 - 21:02
Namn:
G
:
👍
2017-11-10 - 10:34
Powered by DRBGuestbook – PHP Hosting