Den klassiska manskörsrepertoaren

Manskörsången i Norden föddes vid Uppsala universitet med director musices Haeffners verksamhet från och med höstterminen 1808. Noterna till den dåtida repertoaren fanns endast som handskrivna notböcker, som varje sångare själv skrev eller fick låna av sångarbröder.

Den första tryckta notsamlingen, Odinslund och Lundagård, utkom i häften omkring 1850, och speglade repertoaren vid Sveriges då enda universitet i Uppsala och Lund. Theodor Öberg (pseudonym: A.I. Ståhl) lät 1855 samla studentsånger sjungna i alla dåtidens universitetsstäder i Norden. Totalt valdes 100 sånger ut som utmärkt speglar den tidens skandinavistiska anda bland studenterna.
Under åren kring sekelskiftet 1900 lät dåvarande director musices i Uppsala, Ivar Hedenblad, trycka den stamrepertoar som då hade växt fram bland studentkörerna i Sverige, och samlingen gavs namnet Studentsången.

N o t e r  

  • Ståhl – Etthundrade studentsånger:  nr 1–100  (pdf)
  • Hedenblad – Studentsången  (urval):  nr 1–58  (pdf)  nr 59–100  (pdf)