Ä s p n ä s

Äspnäs var länge den nordligaste utposten i landskapet Jämtland. Långt in på 1700-talet beskrevs byn som liggande "opp under fjället". Det var förmodligen svårt att få marken så bärkraftig att den kunde föda en familj under en längre tid. Det är kanske därför byn under långa tider anges som "ödegård". Äspnäs var helt säkert bebodd före digerdöden (omkr. 1350), men att det - enligt sägnen - fanns tre gårdar då är knappast troligt.

De första uppgifter vi har om byn finns i jordeboken från 1550. Där nämns att "Lasse i Espenäs" betalat 2 skinn (lekatt) i skatt samt 1 skinn och 4 gråskinn (ekorre) i avrad. (Avrad är arrendeavgiften för kronans mark = avradsland.)
I de svenska räkenskaperna från ockupationsåren (1564-1571) nämns byn bara i jordeboken för år 1568, och då som ödegård.

Fr o m 1613 nämns "ödegårdsmännen" vid namn och år 1629 vet vi för första gången vem han var: "Jens i Öyen", Jens Joenssen, brukare av hemmanet nr 5 på Öhn.
Ödegårdsmännen bodde förmodligen inte på gården, men de utnyttjade marken till slåtter och odling.

År 1636 kom dock två män för att röja och bygga två gårdar i Äspnäs. De var Jon Jenssen, son till ovanstående Jens, (Äspnäs Nr 1) och Nils Andersson (Äspnäs Nr 2) som betalade 4 daler var i bygselavgift (till danska kronan).
Gårdarna var bland de mindre i Ströms socken , de skattade för endast ett tunnlands utsäde vardera.

År 1696 hölls husesyn i byn och gårdarna hade då expanderat och hade bägge ungefär: 2 hästar, 10 kor ,10 får, 10 getter, 2 svin.
Det gemensamma kvarnstället låg vid Allån, en halv mil från byn och fäbodarna fanns på södra sidan sjön vid nuvarande Bonäset.

Bönderna i Äspnäs behövde inte utrusta och underhålla några soldater under det svenska indelningsverket utan betalade direkt en avgift, den s k årliga räntan.

Källa: Hansson, Georg   Byarna i Ström på 1600-talet, Häfte 3, 1991.   Karta (1784)


Enligt ortnamnsforskaren Bertil Flemström i boken "Ortnamn i Jämtland" (1983), kommer bynamnet av trädet Asp, och på åtminstone en 1600-talskarta står det Aspnäs. (Espe är ett numera utdött fornnordiskt ord som betyder aspdunge) Stavningsformer genom åren: Espenäs, Aspenäs, Aspnäs, Espnäs, Äspnäs. Ytterligare en by i Jämtland, i Lockne, har namnet Äspnäs.


  Stamhemmanen i Äspnäs   foto: Georg Hansson   (Augusti,1985)    Tillbaka till Strömslänkar